Spotřební materiál

Dielektrikum pro hloubičky:

Nejprodávanější dielektrikum, mísitelné s ostatními druhy dielektrika (vhodné vědět, zejména pokud chcete pouze dolévat do stávající náplně). Toto dielektrikum je kapalina čirá, bez zápachu. Je to osvědčená kvalita značky TOTAL, vhodné pro všechny aplikace hloubení (hrubování i jemné dokončování).