Elektroerozivní řezání

Co drátové řezání dokáže?

Elektroerozivně lze obrábět vlastně všechno, co je elektrovodivé.

Přefiknout můžeme třeba jen šroubek, ale také vyřezat přesné otvory a dutiny ve střižném nástroji se střižnou vůlí pár tisícin a s povrchem tomu odpovídajícím.

Vlastně lze vyřezat jakýkoliv tvar, který je průběžně skrz celý obrobek. Samozřejmostí jsou šikmé otvory (i s proměnlivými úhly), ale s omezením pojezdů stroje a s omezením vlastností ohybu drátu. Takže my řežeme do 30st na stěnu (při výšce obrobku do 50mm). Do vyšších obrobků také řežeme pod úhlem, ale menším (například obrobek 150mm pod úhlem do 15st na stranu).

Materiály, kterých se nebojíme:
– běžné ocele, kalené i surové
– hliník/dural, jeho slitiny
– tvrdokovy
– bronz
– mosaz
– nerezové materiály
– zlato, stříbro, jiné elektricky vodivé drahé kovy
– wolfram
– titan
– grafit
– další materiály, které jsou schopny vést el. proud