Elektroerozivní řezání

Pro naši práci používáme tento software:

ukázka tělesa v Kovoprogu
ukázka importu tělesa v Pepsu