Čím programujeme

Pro naši práci používáme tento software:

  • KOVOPROG
  • PEPS
ukázka tělesa v Kovoprogu
ukázka importu tělesa v Pepsu